O platformie B2B

System B2B w CKS-Laser

Impulsem do założenia firmy Centrum Konstrukcji Stalowych Sp. z o.o. był dynamiczny rozwój technologii cięcia laserowego w Polsce. Od momentu powstania przedsiębiorstwa, we wrześniu 2008 roku, nieustannie się rozwijamy, a podstawę działalności naszej firmy stanowi technologia cięcia laserowego. Pierwszy laser CO2 zakupiliśmy w 2008 roku, drugi w roku 2011. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na bardziej przetworzone materiały rozszerzyliśmy zakres naszej działalności o spawanie oraz gięcie detali na prasach. Działania te pozwoliły nam na wprowadzenie do oferty wykonywanie konstrukcji mechanicznych i budowlanych o średnich gabarytach. Dynamiczny rozwój oraz stały wzrost zamówień zaowocował w 2011 roku zmianą siedziby firmy i przenosinami do Parku Przemysłowego „Stare Miasto Park”, gdzie kontynuujemy naszą działalność i gdzie dokonujemy kolejnych inwestycji w nowoczesne technologie. Doskonała współpraca z klientami (krajowymi i zagranicznymi) z branży maszynowej, górniczej oraz energetycznej skłoniła nas do uruchomienia linii technologicznej do produkcji konstrukcji mechanicznych, budowanych w oparciu o technologie światłowodowe wykorzystywane przy obróbce metali.

Od 1 maja 2014 roku Centrum Konstrukcji Stalowych Sp. z o.o., na podstawie umowy nr UDA-POIG.08.02.00-18-005/13-00, z dnia: 05.03.2014r. zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, realizuje projekt pn.: „Nowoczesny system B2B szansą na wzrost konkurencyjności firmy CKS w branży konstrukcji stalowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Firma w ramach realizacji projektu planuje wdrożenie platformy B2B oraz zakup dedykowanego systemu do zarządzania zleceniami i procesem projektowania. Wdrażana platforma B2B będzie cechować się szeregiem innowacyjnych rozwiązań, automatyzujących procesy biznesowe zachodzące między przedsiębiorcami. Moduły, w które wyposażony będzie system B2B, usprawnią aktualne rozwiązania stosowane przez Wnioskodawcę i jego partnerów.

  • Zarządzanie partnerami
  • Moduł oferty i stanów magazynowych
  • Moduł zamówień
  • Integracja z TruTops Laser
  • Moduł reklamacji
  • Moduł finansowy – integracja z CDN Optima
  • Archiwizator CAD
  • API dla sklepów i agencji reklamowych